استفاده از تمام ظرفیت ایدرو برای تحقق اقتصاد مقاومتی

احتمال غیرفعال شدن بخشی از مغز با استفاده دائمی از اپلیکیشن‌های مسیریاب
میزان نوشت: تمامی امکانات و ظرفیت های ایدرو در خدمت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه تولید و اشتغال برای جوانان بکار گرفته خواهد شد.

احتمال غیرفعال شدن بخشی از مغز با استفاده دائمی از اپلیکیشن‌های مسیریاب