تقدیر اهالی خط چهار حصار از تلاش فرماندار کرج برای تامین امنیت و آسایش شهروندان

اجرای ۳۰ برنامه متنوع هفته پژوهش در شادگان
جمعی از اهالی خط چهار حصار کرج ، صبح امروز برای تقدیر از تلاش سرپرست معاونت استانداری البرز و فرمانداری ویژه کرج ، در جهت تامین امنیت این منطقه به دفتر فرماندار کرج رفتند.

اجرای ۳۰ برنامه متنوع هفته پژوهش در شادگان