عکس | ترامپ مرد سال هفته نامه تایم شد/ تایم ایالات متحده را متفرقه کرد

اجرای طرح کدینگ در بازارهای روز کرج/ رصد تخلفات احتمالی در بازارها زیر ذره بین کمیته انضباطی
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب مردم آمریکا به عنوان گزینه مرد سال هفته نامه تایم آمریکا انتخاب شد.

اجرای طرح کدینگ در بازارهای روز کرج/ رصد تخلفات احتمالی در بازارها زیر ذره بین کمیته انضباطی