حضور ٢ گیلانی در جمع برگزیدگان جشنواره بین المللی شعر انقلاب

اجرای طرح ساماندهی خانه مسافر در گیلان
ششمین جشنواره بین المللی شعر انقلاب در حالی به کار خود پایان داد که نام دو گیلانی در جمع برگزیدگان این جشنواره به چشم می خورد.

اجرای طرح ساماندهی خانه مسافر در گیلان