بیانیه مجلس خبرگان در پی تمدید تحریم‌های ۱۰ سالانه علیه ایران در سنای آمریکا

اثر تهدید توئیتری ترامپ بر سهام بوئینگ
ایسنا نوشت: مجلس خبرگان رهبری درپی تمدید تحریم‌های ده ساله ( ISA) علیه ایران بیانیه صادر کرد.

اثر تهدید توئیتری ترامپ بر سهام بوئینگ