مهلت ثبت نام مدارس نمونه دولتی تمدید شد

اب اشامیدنی پانزده روستای پلدختر وصل شد
رییس اداره سنجش اموزش و پرورش لرستان از تمدید مهلت ثبت نام مدارس نمونه دولتی تا 31 فروردین خبر داد

اب اشامیدنی پانزده روستای پلدختر وصل شد