فیلم | واکنش مردم به خرید هواپیما و فرسودگی ناوگان هوایی کشور

ابراز تاسف یک نوازنده موسیقی نواحی/ حتی خودمان کارمان را باور نداریم
واکنش مردم به خرید هواپیما و فرسودگی ناوگان هوایی کشور را در ویدئوی زیر ببینید.

ابراز تاسف یک نوازنده موسیقی نواحی/ حتی خودمان کارمان را باور نداریم