منطقه شمال‌شرق در سالجاری هیچگونه آلودگی زیست محیطی نداشته است

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در هر مقطعی از انقلاب ردپایی مؤثر از خود برجای گذاشته است
رییس واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست منطقه شمال‌شرق گفت: خوشبختانه در سال 95 هیچگونه آلودگی زیست محیطی ناشی از نشت، پارگی خط و… نداشته‌ایم

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در هر مقطعی از انقلاب ردپایی مؤثر از خود برجای گذاشته است