کنایه پوتین به اوباما درباره سیاهپوستان

آیت‌الله جنتی اهل شوخی است؟/کدخدایی:شورای نگهبان هم اشتباه کرده است/پرایدسوار می‌شوم/اهل تفریح نیستم
ایرنا نوشت: رئیس جمهوری روسیه با بیان اینکه اگر مارتین لوتر کینگ رهبر فقید سیاه پوستان آمریکا زنده بود، از ریاست جمهوری باراک اوباما خوشحال ولی همزمان از سرکوب هم نژادان خود بر اثر اقدام های خودسرانه پلیس ناراحت می شد.

آیت‌الله جنتی اهل شوخی است؟/کدخدایی:شورای نگهبان هم اشتباه کرده است/پرایدسوار می‌شوم/اهل تفریح نیستم