دلداری علی کریمی و مهرداد میناوند به طارمی

آیا رئیس‌جمهوری گفته بود در ۱۰۰روز همه مشکلات را حل می‌کند؟/ پاسخی به شیطنت رسانه‌های خاص
مهرداد میناوند برای دلداری دادن به طارمی پستی منتشر کرد.

آیا رئیس‌جمهوری گفته بود در ۱۰۰روز همه مشکلات را حل می‌کند؟/ پاسخی به شیطنت رسانه‌های خاص