تغییر واحد پول چه اثری بر صنعت دارد؟

آندره آناستازی: فکر نمی‌کنم مذاکراتم با فدراسیون ایران به نتیجه برسد
میزان نوشت: عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان این که تغییر رسمى پول کشور نمى‌تواند تاثیرى بر صنعت کشور داشته باشد گفت: این امر تاثیرى بر وضعیت صنایع کشور نداشته و فقط مى‌تواند به روان شدن ثبت معاملات انجام شده منتهى شود.

آندره آناستازی: فکر نمی‌کنم مذاکراتم با فدراسیون ایران به نتیجه برسد