سرمای شمال قیمت پرتقال را در اصفهان افزایش داد

آمادگی میراث فرهنگی اصفهان برای مشارکت متخصصان ایتالیایی در مرمت سی و سه‌ پل
به گزارش تسنیم، رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار استان اصفهان گفت: در حال حاضر قیمت پرتقال در بازار اصفهان مقداری افزایش داشته که دلیل آن سرمازدگی باغ‌های مرکبات شمال کشور بعد از سرمای دو هفته پیش است.

آمادگی میراث فرهنگی اصفهان برای مشارکت متخصصان ایتالیایی در مرمت سی و سه‌ پل