رصد علائم کهکشانی شبیه به راه شیری

آمادگی فرودگاه‌های تبریز و شیراز برای حضور در رنکینگ جهانی
منجمان در بیابان آتاکامای شیلی نشانه‌هایی از کهکشانی بسیار دور در فضا یافته‌اند که در ابر هیدروژنی قرار دارد و شبیه به کهکشان راه شیری است.

آمادگی فرودگاه‌های تبریز و شیراز برای حضور در رنکینگ جهانی