عکس | نشست خیابان در هند و به دام افتادن اتوبوس

آلبوم «عطار» هفته آینده می‌آید
نشست خیابان در شهر چنای هند باعث گرفتار شدن یک اتوبوس شد که در تصویر زیر کارگران را در حال بیرون کشیدن این اتوبوس مشاهده می‌کنید.

آلبوم «عطار» هفته آینده می‌آید