تمایل اوپک به تمدید توافق کاهش تولید

آقای گل یورو دوست دارد لباس رئال را بر تن کند
تسنیم نوشت: منابع آگاه در درون اوپک گفتند، تولیدکنندگان عضو این سازمان به نحو فزاینده ای به تمدید توافق کاهش تولید پس از ماه ژوئن تمایل پیدا کرده اند.

آقای گل یورو دوست دارد لباس رئال را بر تن کند