رقابت و شفافیت؛ گمشده‌های بیمه

آغاز اجرای سه نمایش تازه در تالارهای سایه و قشقایی
نایب رییس کمیسیون اقتصادی گفت: نظارت کافی و ارائه گزارشات شفاف به رقابت سالم در بیمه منجر می شود.

آغاز اجرای سه نمایش تازه در تالارهای سایه و قشقایی