تلاش ناکام هکرهای عربستان سعودی در حمله به یک سایت ایرانی

آغازعملیات اجرائی احداث بزرگترین پروژه شبکه های فرعی آبیاری در پایاب سدخداآفرین
ایرنا نوشت: حمله هکرهای سعودی به پایگاه اطلاع رسانی بنیاد ملی مد و لباس اسلامی ایرانی ناکام ماند اما برای لحظاتی در نمایش برخی تصاویر لباس عاشورایی اختلال ایجاد کردند.

آغازعملیات اجرائی احداث بزرگترین پروژه شبکه های فرعی آبیاری در پایاب سدخداآفرین