قاسمی: فروش سلاح‌های انگلیسی به متجاوزین با ادعاهای خانم تراز می همخوانی ندارد

«آدم‌ها و لباس‌های‌شان» در ویترین کتابفروشی‌ها
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به اظهارات نخست وزیر انگلیس در سفر به عربستان سعودی گفت: متاسفانه این نخستین بار نیست که نخست وزیر انگلیس ناراستی و گفتار بی اصل و اساس را بر راستی ارجح می شمارد.

«آدم‌ها و لباس‌های‌شان» در ویترین کتابفروشی‌ها