آیت الله میلانی: از موضع جانشین رهبری در جنبش تا کناره گیری

آخرین پیام سال 2016 کارلوس کی‌روش
فردا پنج شنبه، نهم دی ماه، مراسم بزرگداشت آیت الله العظمی میلانی است. آنچه در اینجا آمده، مطلبی است که بنده به مناسبت مجموعه ای که برای این بزرگمرد فراهم آمده نوشته ام، هرچند اصل آن در کتاب جریانها نیز آمده و در اینجا با افزوده ها اصلاحات آمده است. فکر می کنم آیت الله میلانی از زاویه ای که در اینجا به ایشان پرداخته شده، زندگی آموزنده ای داشته باشد.

آخرین پیام سال 2016 کارلوس کی‌روش