انفجار اتوبوس حامل غیرنظامیان نزدیک حلب

آخرین پروژه عارف لرستانی که ناتمام ماند
تسنیم نوشت: گزارش‌ها حاکی از آن است که بیش از ۳۰ نفر در انفجار خودروی بمبگذاری شده در کنار اتوبوس‌های حامل ساکنان شهرک‌های شیعه نشین فوعه و کفریا کشته شده‌اند.

آخرین پروژه عارف لرستانی که ناتمام ماند