راه‌اندازی مجتمع عالی آموزش سلامت برای تربیت نیروی بومی در سراوان

آخرین وضعیت پروازها در فرودگاه‌های کشور
نماینده مردم سراوان در مجلس شورای اسلامی گفت: در سالهای گذشته، نیروی انسانی به شهرستان سراوان می آمد اما چون ماندگار نبود، وضعیت سلامت مردم به خطر می افتاد اما امروز شاهد شرایط متفاوتی هستیم.

آخرین وضعیت پروازها در فرودگاه‌های کشور