ترامپ اقتصاد جهان را به خطر انداخته است

آخرین تست سروش رفیعی
تسنیم نوشت:موسسه اعتبار سنجی فیچ در گزارشی اعلام کرد عدم قطعیت و آشفتگی ناشی از سیاست های تجاری و مالی دونالد ترامپ، رئیس جمهور جدید آمریکا موجب شده تا وضعیت اقتصاد جهانی و رتبه های اعتباری کشورها در معرض ریسک قرار گیرد.

آخرین تست سروش رفیعی