فیلم | تاثیر تنها ٥ کیلومتر بر ساعت سرعت در رانندگی؛ حتما ببینید

آئین جشن و سرور و انتخاب کارمندان خوش اخلاق بهزیستی لرستان
کاهش تنها ٥ کیلومتر بر ساعت سرعت شما می‌تواند جان یک نفر را نجات دهد. حتما این کلیپ را ببینید.

آئین جشن و سرور و انتخاب کارمندان خوش اخلاق بهزیستی لرستان