توتال به مهمترین مانع امضای دومین قرارداد جدید نفتی با ایران تبدیل شد

جهان اقتصاد نوشت:در حالی که امضای قرارداد توسعه لایه نفتی پارس جنوبی با شرکت مرسک دانمارک محتمل ترین گزینه امضای

مهم‌ترین مانع تجارت ایران و قزاقستان معرفی شد

مولاوردی: آماده پاسخگویی به ابهامات رویکرد عدالت جنسیتی هستیم/جلوگیری از نگاه جنس دومی به زنانایسنا نوشت: وزیر جهاد کشاورزی اعلام