انفجار مخازن کارخانه روغن خودرو و آتش‌سوزی مهیب در حومه مشهد

مسی بهترین بازیکن این هفته لیگ قهرمانان اروپا شدایرنا نوشت: افسرنگهبان سازمان آتش نشانی مشهد گفت: آتش سوزی مهیب مخزن