تصاویر | آبگرفتگی منازل و معابر در باران شدید مشهد

در پی بارش شدید باران در مشهد منازل و معابر عمومی دچار آبگرفتگی شدند.