تلاش ناکام هکرهای عربستان سعودی در حمله به یک سایت ایرانی

آغازعملیات اجرائی احداث بزرگترین پروژه شبکه های فرعی آبیاری در پایاب سدخداآفرینایرنا نوشت: حمله هکرهای سعودی به پایگاه اطلاع رسانی