حمله جنگنده های سعودی به یمن

آشفتگی بورس فرانسه پس از پیروزی “ترامپ”

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۳۶

منبع خبر:

طبقه بندی:

دانلود

آشفتگی بورس فرانسه پس از پیروزی “ترامپ”

دانلود بیتالک