رئیس جدید شبکه بهداشتی درمانی شهرستان بروجرد معارفه شد

اعطای تندیس سومین همایش مسئولیت‎های اجتماعی صنعت نفت کشور به پالایشگاه آبادانآیین تودیع و معارفه رئیس شبکه بهداشتی درمانی شهرستان