سرپرست جدید دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی کرمانشاه منصوب شد

حجم معاملات مسکن در شهر تهران افزایش یافتمدیرکل بهزیستی کرمانشاه گفت: تلاش موسسه علمی جامع کاربردی بهزیستی گام برداشتن در