تصاویر | حواشی مسابقات توردو فرانس | از تماشاچیان سیاسی تا مصدومیت‌های شدید

هند در ردیف ۱۰ کشور آسیا با بیشترین تعداد مبتلایان به ایدزصدو چهارمین دوره رقابت‌های دوچرخه سواری تور دو فرانس