تصاویر | تنبیه اجتماعی اخلال‌گران چهارشنبه‌سوری

74 میلیون تومان ناقابل بدهید و الکلاسیکو را تماشا کنید!
بیش از ۸۰نفر از متهمان اخلال در نظم عمومی در شب چهارشنبه‌سوری به منظور آگاهی از میزان خساراتی که به سطح شهر و اموال عمومی و خصوصی وارد کردند، عصر چهارشنبه از این مناطق بازدید و به پاکسازی محل پرداختند.

74 میلیون تومان ناقابل بدهید و الکلاسیکو را تماشا کنید!