فیلم | تولید اولین کت هوشمند جهان به کمک گوگل

شرکت لیوایز با کمک گرفتن از فناوری شرکت گوگل کت هوشمندی ابداع کرده ‌است که می‌تواند افراد را بدون نیاز به نگاه کردن مداوم به گوشی، آنلاین نگه‌دارد.