آغاز طرح ضیافت در ماه مبارک رمضان با هدف تامین نیازمندی‌های ضروری و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها

73 درصد مردم اردبیل در انتخابات شرکت کردند
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل از آغاز طرح ضیافت در ماه مبارک رمضان با هدف تامین نیازمندی‌های ضروری و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها خبر داد.

73 درصد مردم اردبیل در انتخابات شرکت کردند