پروژه های باقیمانده مسکن مهر استان تا پایان سال جاری به اتمام می رسند

206 واحد در شهرک صنعتی خیرآباد به بهره برداری رسید
پروژه های باقیمانده ی مسکن مهر استان در شهرهای با جمعیت کمتر از 25 هزار نفر تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهند رسید.

206 واحد در شهرک صنعتی خیرآباد به بهره برداری رسید