فیلم | روایت سیاوش طهمورث از آدم‌هایی که بدون پا قله‌های بلند را فتح کرده‌اند

در ویدئوی زیر بخش هایی از برنامه هزاردستان با حضور سیاوش طهمورث را می بینید و روایت او را از آدم‌هایی که بدون پا قله‌های بلند را فتح کرده‌اند می شنوید.