روز اول بزرگ‌ترین دورهمی مطبوعاتی چطور گذشت؟

بیست و سومین دوره نمایشگاه مطبوعات در حالی کار خود را در روز جمعه پنجم آبان آغاز کرد که معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در ساعات اولیه روز از غرفه‌های حاضر بازدید کرد.