واکنش مجلسی‌ها به سخنان ترامپ: فهم سیاسی ندارد /اوج حقارت بود/پایتخت آمریکا، ریاض است!

سخنان ترامپ موجی از اظهار نظرها و واکنش‌ها را در میان سیاسیون به دنبال داشت.