واکنش وزارت بهداشت به شایعه ممانعت از حضور متخصصان بیهوشی در بیمارستان‌ها

معاونت درمان وزارت بهداشت متن منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر مکاتبات با دانشگاه‌های علوم پزشکی دال بر ممانعت از ورود متخصصین بیهوشی به بیمارستان‌ها را تکذیب کرد.