تصویری از موتورسواری بازیکن استقلال

سه بازیکن استقلال امروز قبل از شروع تمرین، موتورسواری کردند.