نشستی برای شناسایی قاتل امام حسین(ع)/مهمترین تبرئه‌کنندگان یزید و ابن زیاد درطول تاریخ بعد از عاشورا

استاد حوزه و پژوهشگر مسائل دینی با اشاره به نام مهمترین تبرئه‌کنندگان یزید و ابن زیاد در طول تاریخ بعد از عاشورا، گفت: برخی کار یزید و ابن‌زیاد را توجیه کرده و آنان را معذور شمرده‌اند و تقصیر را به گردن امام‌حسین(ع) انداخته‌اند و برخی حداکثر این را پذیرفته‌اند که بهتر بود با حضرت با خویشتنداری بیشتر رفتار می‌شد.