بازیکن سابق بارسلونا به فوتبال ایران آمد

یکی از بازیکنان سابق تیم دوم بارسلونا به فوتبال ایران آمد.