تصاویر | روزگار سخت ساکنان کوره‌پزخانه‌ها در یک قدمی پایتخت

درست بیخ گوش پایتخت، در کوره های آجرپزی اطراف تهران مردمی زندگی می کنند که از حداقل ها هم برخوردار نیستند. گروهی به نام وارثین که متشکل از خیرین نیکوکار و عکاسان جهادی است این هفته با حضور در این کوره های آجرپزی خدمات پزشکی و حمایتی به ساکنان این منطقه ارائه کردند. در گزارش زیر زندگی دشوار ساکنان این کوره های آجرپزی و حضور خیرین وارثین را مشاهده می کنید.