موزه‌هایی برای درمان یک بحران در ایران

تسنیم نوشت: موزه میراث روستایی فضایی برای یادآوری حافظه کوتاه مدت پدید می‌آورد،یعنی کسانی که منشا روستایی دارند ولی در روستا متولد نشده و در شهر زندگی می‌کنند، از آنجا که تجربه زندگی در روستا و تماس با فرهنگ آن را ندارند ولی در بزنگاه‌هایی چون تربیت خانوادگی …