پارسا پیروزفر به ایرانشهر برمی‌گردد

نمایش «ماتریوشکا» به کارگردانی پارسا پیروزفر که پیش‌ازاین در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه رفته بود، به دلیل تقاضای مخاطبان، بار دیگر در سالن دکتر ناظرزاده کرمانی به صحنه می‌رود.