استقلال برای بازی پدیده جان گرفت

همه مصدومان برگشتند، فقط شهباززاده نیست.