بیطرف برای وزارت نیرو؟!

آقای روحانی در روز 12 تیر در «همایش بین‌المللی مقابله با گردوغبار» ضمن آن که برای چندمین بار دولت خود را دولتی محیط زیستی خواند، در سخنرانی خود گفت: «احداث سدها و آب‌بندها بدون مطالعه، محیط‌زیست را دچار مشکل می‌کند… این که همسایه‌ی ما طرح ساخت ۲۲ سد را بر دجله و فرات دارد، برای ایران و عراق و بسیاری از کشورهای دیگر مشکل‌زا خواهد شد». جای خوشوقتی است که بالاترین مقام اجرایی کشور، سخنی را بر زبان می‌آورد که از حدود سی سال پیش کنشگران محیط زیست و امور اجتماعی به آن پرداخته‌اند و در این راه البته زخم‌زبان زیادی شنیده و به‌ویژه از سوی مدیران آب کشور به بی‌دانشی و نداشتن تخصص متهم شده‌اند.