اولین حکم وزیر ارشاد دولت دوازدهم/ محمد سلگی سرپرست معاونت فرهنگی شد

محمد سلگی سرپرست معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد.