انتشار عکس هـای شخصی زن جوان در فضای مجازی بـرای اخاذی

«خبرجنوب» نوشت: مردی که با انگیزه اخاذی میلیونی پس از دسترسی به عکس های شخصی زنی در بی تالک با تهدید قصد اخاذی از وی را داشت دستگیر شد.