روایت وزیر اطلاعات از تجمع مقابل مقبره کوروش /آتش‌سوزی پتروشیمی‌ها تروریستی بودند؟

خانه ملت نوشت: وزیر اطلاعات با اشاره به توالی آتش سوزی ها در پتروشیمی ها و پالایشگاه ها گفت: هیچگونه شواهد و آثاری حاکی از امنیتی و تروریستی بودن حوادث آتش سوزی به دست نیامد.